پشتیبانی

تماس با ما

آدرس :

شیراز- بلوار گلستان- کوچه 2- ساختمان فاخته

تلفن تماس : 07137306485

موبایل: 09176015026

                 insta:rastgar.amin.pt

نام شما :

ایمیل :

موضوع :

پیام خود را بنویسید :

 راه رفتن مجدد افراد با آسیب نخاعی و مشکلات نورولوژیک و کسب استقلال حرکتی در

کلینیک فیزیوتراپی آهنگ حرکت در شیراز 

ما اینجا هستیم

آدرس ارتباطی ما

آدرس :

شیراز- بلوار گلستان- کوچه 2- ساختمان فاخته

تلفن تماس : 07137306485

موبایل: 09176015026

                 insta:rastgar.amin.pt

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن